Update SBR COVID-19

Beste medewerker,

Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte omtrent COVID-19 (coronavirus) zijn wij genoodzaakt het een en ander aan maatregelen te treffen. De maatregelen en de adviezen die het kabinet heeft opgelegd gelden zonder meer ook voor de SBR. Het bestuur wil hier vanzelfsprekend een zo goed mogelijke invulling aan geven. De gezondheid van de medewerkers, cliënten en onszelf staat natuurlijk te allen tijde voorop. Hieronder volgen onze maatregelen die per direct van kracht zijn tot nader bericht.

Aangifte Dag Den Haag (ADDH)
Wij moeten tot onze spijt mededelen dat wij in verband met het coronavirus genoodzaakt zijn om de ADDH, die zou plaatsvinden op zaterdag 21 maart, te annuleren. De reden daarvan is dat er circa 500 personen aanwezig zullen zijn waaronder medewerkers en cliënten. Vanzelfsprekend zijn wij dankbaar voor jullie betrokkenheid en zoeken wij momenteel naar een passende oplossing.

Vestigingsavonden
Vooralsnog zullen alle vestigingsavonden worden opgeschort tot tenminste 31 maart. Ingeval de vestigingsavonden na die datum weer doorgaan, verzoeken wij je met klem om je niet aan te melden indien je ziekteverschijnselen hebt. Daarnaast verzoeken wij je als je toch komt, handen schudden te vermijden en alert te zijn.

Opleidingsavonden
Wij zijn in overleg met onze sponsoren wat het beleid is per kantoor. In samenspraak met hen zullen wij besluiten wat de verdere gang van zaken is. Je kunt ervanuit gaan dat de activiteiten waar wij promotie voor maken doorgang zullen vinden, tenzij anders wordt vermeld.

Het lustrumfeest en de eindactiviteit
Het lustrumfeest en de eindactiviteit die gepland staan in respectievelijk mei en juni zullen vooralsnog doorgang vinden. Indien de situatie wijzigt zullen wij hier vanzelfsprekend via de gebruikelijke kanalen informatie over verschaffen.

Indien er verder vragen zijn kun je per e-mail of telefoon contact opnemen. Het e-mailadres is info@belastingwinkelrotterdam.nl en voor dringende vragen kun je contact opnemen met je vestigingsleider.

Met vriendelijke groet,

Het 45e bestuur van de Stichting Belastingwinkel Rotterdam

Naar landingspagina