Erasmus Universiteit Rotterdam

 

Capgroep Fiscale Economie & Fiscaal Recht
De Erasmus Universiteit Rotterdam is een internationale wetenschappelijke werkplaats voor kritisch denken en academische vorming, gedreven door een nadrukkelijke oriëntatie op actuele maatschappelijke vraagstukken. Zij concentreert haar expertise op vraagstukken van management, organisatie en beleid in de private en publieke sector, alsmede op het terreinvan ziekte en gezondheidszorg.

Het onderwijs en onderzoek zijn gebundeld in drie domeinen waarin de universiteit een nationale en internationale naam heeft hoog te houden:

  • Economie en Management
  • Geneeskunde en Gezondheid
  • Recht, Cultuur en Maatschappij

De Erasmus Universiteit rekent tot haar kerntaken: kennis genereren uit onderzoek, kennis delen in onderwijs en kennis overdragen aan de maatschappij. De drijfveren zijn academische nieuwsgierigheid, kritische reflectie en maatschappelijke betrokkenheid.

Daarnaast zijn professor Kavelaars (fiscale economie) en professor Hemels (fiscaal recht) actief meelevend bij de Belastingwinkel.

Erasmus

Naar landingspagina