Financiële verantwoording 2017-2018

 

  1. Algemeen

 

Hieronder treft u het algemene financieel jaaroverzicht 2017-2018 van de Stichting Belastingwinkel Rotterdam (hierna: SBR). In het boekjaar 2017-2018 is er sprake van een verlies. Dit komt door hogere kosten met betrekking tot de website. Daarnaast heeft er een nabetaling plaatsgevonden met betrekking tot het jaar 2016-2017. In deze jaarrekening wordt een samenvattend overzicht van de baten en de lasten gepresenteerd samen met de balans.

 

  1. Baten en lasten

Bijgaand treft u de toelichting van de baten en lasten die groter waren dan de gemiddelde baten en lasten van de afgelopen 5 jaar.

 

Overzicht baten en lasten 2017-2018
Kosten Gemiddelde Opbrengsten Gemiddelde
(1)bestuurskosten  €2,069,91  €2,098.22 (16)opbrengsten opleiding medewerkers  € 4,160.00  € 2,846.01
(2)kosten RAT  €132.00  €420.60 (17)opbrengsten LAD  € 1,418.80  € 1,820.10
(3)kosten opleiding medewerkers  €14,684.36  €11,764.70 (18)opbrengsten ADDH  € 1,012.00  € 478.63
(4)kosten sponsoren  €787.70  €459.46 (19)opbrengsten bank  € –  € 312.51
(5)kosten secretariaat/diversen  €957,89  €381.05 (20)opbrengsten vestigingen  € 415.89  € 2,013.20
(6)kosten inventaris  € –  €446.12 (21)opbrengst sponsor algemeen  € 20,350.00  € 17,673.75
(7)kosten website en hosting  €1,431.44  €1,408.59 (22)opbrengsten bejaardentehuizen  € 337.85  € 258.64
(8)kosten computer  € –  € 20
(9)kosten lustrum  € 1,500.00  € 1,500.00
(10)bankkosten  €147.95  €147.95
(11)kosten vestigingen  € –  €264.95
(12)kosten ADDH  €2,257.52  €1,113.96
(13)kosten LAD  €4,457.85  € 3.639,22
(14)kosten bejaardentehuizen  € –  € –
(15)kosten PKI Certificaat  € 325.00  € 277.82
Totaal  € 27,694.54  € 23,404.18  €27,694.54  €25,088.26
Resultaat  € (1,057.08)

 

 

(2) Kosten RAT

Er is bezuinigd op kosten met betrekking door de RAT, door afschaffing wisseldiner.

 

(3) Kosten opleiding medewerkers

Onder de post “kosten opleiding medewerkers” wordt verstaan het op peil houden van de fiscale kennis van onze medewerkers, groepsleider en bestuursleden. Hieronder wordt mede verstaan de opleidingsmiddagen en het opleidingsweekend, maar ook de borrels en de eindactiviteit. De SBR vindt het van belang dat medewerkers betrokken blijven bij de stichting. Dit wil de SBR bereiken door, naast het organiseren van inhoudelijke activiteiten, ook interactieve activiteiten te organiseren. Er is door hogere opkomst dit jaar meer uitgegeven aan borrels. Daarnaast wil de eindactiviteit duurder uit dan begroot.

 

(4) Kosten sponsoren

De kosten met betrekking tot de sponseren vielen dit jaar hoger uit.

(7) Kosten website & hosting

De kosten voor hosting waren eenmalig hoger door het verhuizen van hosting server.

(15) Kosten PKI Certificaat

Vanwege terugkeerde kosten met betrekking tot vernieuwing van het PKI Certificaat is er besloten om hier een voorziening voor aan te leggen.

(18) Opbrengsten ADDH

Er is meer fooi opgehaald dan begroot.

(19) Opbrengsten bank

Dit jaar waren en vanwege lage rentestand geen bank opbrengsten

(20) opbrengsten vestiging

De opbrengsten op de vestigingen zijn lager dan begroot

  1. Balans
Debit Credit
(24)Kas vestigingen  € – (29)Eigen vermogen  € 26,844.50
(25)Debiteuren  € – (30)Voorziening Lustrum  € 4,418.97
(26)Vooruitbetaalde bedragen  € – (31)Voorziening PKI Certificaat € 325.00
(27)Spaarrekening  € 24,851.42
(28)Betaalrekening  € 6,737.05
Totaal  € 31,588.47 Totaal  € 31,558.47

 

(30) Voorziening lustrum

Elk jaar wordt €1.500 toegevoegd aan de voorziening voor het lustrum.

 

(31) Voorziening PKI Certificaat

Er is besloten een voorziening aan te houden met betrekking tot het PKI certificaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar landingspagina