2019/2020

 

  1. Algemeen

Hieronder treft u het algemene financieel jaaroverzicht 2019-2020 van de Stichting Belastingwinkel Rotterdam (hierna: SBR). In het boekjaar 2019-2020 is er sprake van een overschot. Dit komt voornamelijk door een daling van de kosten in verband met het Coronavirus. In deze jaarrekening wordt een samenvattend overzicht van de inkomsten en uitgaven gepresenteerd samen met de balans.

 

  1. Inkomsten en uitgaven
2019/2020 Gemiddelde 5 jaar
1 Bestuurskosten € 2.209,63 € 2.076,89
2 Kosten RAT € 236,94 € 313,71
3 Kosten opleiding medewerkers € 6.712,11 € 13.486,05
4 Kosten sponsoren € 48,40 € 592,65
5 kosten secretariaat € 241,43 € 396,93
6 Kosten inventaris € 122,35 € 951,04
7 kosten website & hosting € 580,80 € 1.610,33
8 Kosten Computer € 65,34 € –
9 Kosten lustrum € – € 1.500,00
10 Bankkosten € 171,00 € 159,48
11 Kosten vestigingen € 100,00 € 239,44
12 Kosten ADDH € – € 2.026,29
13 Kosten LAD € 3.521,88 € 4.463,08
15 Kosten PKI Certificaat € – € 229,42
€ 14.009,88 € 28.045,31
Gemiddelde 5 jaar
16 opbrengsten opleiding medewerkers € 1.744,85 € 3.427,31
17 opbrengsten LAD € 1.284,80 € 1.488,78
18 opbrengsten ADDH € – € 847,63
19 opbrengsten Bank € – € 122,28
20 opbrengsten vestigingen € 1.120,00 € 1.761,02
21 opbrengst sponsoren algemeen € 25.050,00 € 19.683,75
22 opbrengsten bejaardetehuizen € – € 444,05
Totaal € 29.199,65 € 27.774,80
resultaat € 15.189,77

 

 (1) Bestuurskosten

Kosten met betrekking tot het bestuur zijn hoger uitgevallen door voorgaande kosten in dit jaar mee te rekenen. Dat terzijde zijn kosten voor vergaderingen verminderd doordat minder bijeenkomsten mogelijk waren.

(2) Kosten RAT

Er is bezuinigd op kosten met betrekking door de RAT, tevens is het wisseldiner lager uitgevallen.

(3) Kosten opleiding medewerkers

Onder de post “kosten opleiding medewerkers” wordt verstaan het op peil houden van de fiscale kennis van onze medewerkers, groepsleider en bestuursleden. Hieronder wordt mede verstaan de opleidingsmiddagen en het opleidingsweekend, maar ook de borrels en de eindactiviteit. De SBR vindt het van belang dat medewerkers betrokken blijven bij de stichting. Dit wil de SBR bereiken door, naast het organiseren van inhoudelijke activiteiten, ook interactieve activiteiten te organiseren. Dit is lager uitgevallen omdat veel evenementen niet door konden gaan.

(4) Kosten sponsoren

Aanzienlijk lager uitgevallen dan normaal, een groot deel van de opleidingsavonden zijn niet door gegaan door de Corona-maatregelen.

(5) Kosten secretariaat

Het inbinden van de syllabi heeft minder gekost dan voorgaande jaren.

(6) Kosten inventaris

Er zijn dit jaar geen grote uitgaven gedaan.

(7) Kosten website hosting

Dit is voor het in stand houden van de website.

(8) Kosten computer

Kosten met betrekking tot het mailsysteem

(9) Kosten lustrum

Het lustrum feest is door de Corona-maatregelen gecanceld

(11) Kosten vestigingen

Wij hebben dit jaar weinig kunnen doen met onze medewerkers, tevens door het Corona virus.

(12) Kosten ADDH

Door de Corona-maatregelen heeft de ADDH niet plaats kunnen nemen.

(13) Kosten LAD

Het diner is goedkoper uitgevallen.

(16)     Opbrengsten opleiding medewerkers

De eigenbijdrage van het opleidingsweekend is lager geweest dan begroot doordat minder mensen aanwezig waren op het weekend. Ook is de eindactiviteit niet door gegaan.

(17)     Opbrengsten ADDH

Door de Corona-maatregelen heeft de ADDH niet plaats kunnen nemen.

(20)     Opbrengsten vestigingen

Tot maart zijn wij kort beschikbaar geweest op de vestigingen vandaar dat er minder fooi is ontvangen.

(22) Opbrengsten bejaardentehuizen

Door de Corona-maatregelen zijn wij niet langs de bibliotheken en bejaardentehuizen geweest.

Spaarrekening Lustrum

Voor het lustrum is een bedrag apart gehouden om op korte termijn te besteden.

Balans 2019/2020 2018/2019
24 Kas vestigingen € – € 120
25 Debiteuren € – € –
26 Vooruitbetaalde bedragen € – € –
27 Spaarrekening € 24.862,16 € 24.859
28 Betaalrekening € 28.027,58 € 11.083
Totaal € 52.889,74 € 36.063
2019/2020 2018/2019
29 Eigen vermogen 1/1 € 26.845,00 € 26.845
Resultaat € 15.189,77
Eigen vermogen 31/12 € 58.805,42 € 26.845
30 Spaarrekening lustrum € 5.918,97 € 5.919
31 € – € –
Totaal € 32.763
Naar landingspagina