Over de Raad van Advies en Toezicht

De Raad van Advies en Toezicht (RAT) voorziet het bestuur van SBR, zowel gevraagd als ongevraagd, van raad en advies. Daarnaast wordt er toezicht gehouden op het beleid en de doelstellingen van het bestuur. Ook controleert de RAT tweemaal per jaar de boekhouding. Zij tracht het bestuur zo te ondersteunen dat de continuïteit van de SBR zoveel mogelijk gewaarborgd blijft. De RAT is dus zowel een controlerend als een adviserend orgaan binnen de SBR.

Verkiesbaarheid

De leden van de RAT worden éénmaal per jaar gekozen door de medewerkers van de SBR tijdens de Landelijke Aangifte Dag, welke ieder jaar plaatsvindt in maart. Voor deze verkiezing kan elke medewerker van de SBR zich verkiesbaar stellen, mits er wordt voldaan aan de volgende vereisten:
– Minimaal 1 jaar ingeschreven staan als medewerker van SBR;
– Vijf handtekeningen van andere medewerkers van de SBR, met uitzondering van het bestuur.
– Reeds deelgenomen aan de LAD en het Opleidingsweekend.

Samenstelling 2018-2019 (Van links naar rechts)

 • Mick Jenezon
 • Bamdad Ferdowsi
 • Jelle Boonstra
 • Bas Gunter
 • Bente Vendrig
 • Finian de Schepper

Oude samenstellingen

 

Samenstelling 2017 – 2018

 • Stefan Dentro
 • Mick Jenezon
 • Finian de Schepper
 • Wouter Kreukeniet
 • Jamal Kabbaj

Samenstelling 2016 – 2017

 • Steven Heijting
 • Thom van Driel
 • Robert-Jan Heinsbroek
 • Stefan Dentro
 • Jamal Kabbaj
 • Wouter Kreukniet

Samenstelling 2015 – 2016

 • Steven Heijting
 • Jaap Andriessen
 • Robert-Jan Heinsbroek
 • Esther Moh
 • Sja’iesta Sahebali
 • Thom van Driel

Samenstelling 2014 – 2015

 • Lukas van der Veen
 • Kasper Sanderink
 • Jaap Andriessen
 • Shreshta Sankersing
 • Gozden Kalman
 • Enrico Timmerman

Samenstelling 2013 – 2014

 • Titiaan Keijzer
 • Jennifer Xu
 • Mariette Mampaeij
 • Enrico Timmerman

Samenstelling 2012 – 2013

 • Michel van Leeuwen
 • Mariette Mampaeij
 • Johan Louwerse
 • Therese van der Horst
 • Vikash Partiman
 • Susan Saboor

Samenstelling 2011-2012

 • Michel van Leeuwen
 • Miranda Korz
 • Sacha Gokoel
 • Johan Louwerse
 • Prabhas Partiman
Naar landingspagina